Testen

Via Wikiwork is er de mogelijkheid om middels testen te kijken of een kandidaat past op een vacature, of om te zien waar iemand staat in zijn loopbaan. Een aantal consultants is gecertificeerd om deze testen af te nemen.

De OPQ (of Occupational Personality Questionaire) is de meest gebruikte test in de wereld, zo ook in Nederland. Bij deze test moet de kandidaat een keuze maken uit een aantal stellingen die betrekking hebben op persoonlijkheid. Om de consistentie zo hoog mogelijk te houden, krijgt de kandidaat meerdere keren eenzelfde soort stelling te beantwoorden. Hierdoor wordt het praktisch onmogelijk voor de kandidaat om het resultaat te beïnvloeden. Afname van de OPQ-test mag alleen gebeuren door gecertificeerde consultants.

Na afloop van de test (die de kandidaat thuis op zijn eigen PC en in zijn eigen tijd kan maken) volgt er een competentie gericht interview met twee consultants van Wikiwork. Betreffende competenties worden verkregen uit het functieprofiel en een (telefonische) bespreking met de opdrachtgever. Na afloop wordt er een verslag geschreven met daarin een aanbeveling over de kandidaat.

Daarnaast is het ook mogelijk om een capaciteitentest af te nemen bij kandidaten, zodat er een beter beeld verkregen wordt van de competenties in combinatie met een vacature. Neem voor vragen over testen contact met ons op!


© 2019 Werving en selectiebureau WIKIWORK, Alphen aan den Rijn